Arlabloggen

Kofoder anländer

mixer,SRB årsmöte 002

Ungeför var 3:je vecka så beställs det hem nytt kofoder,det är pellets som blåses upp i kraftfodersilon,från den så går en skruv in till stationerna där korna äter,den skruven startar automatiskt när det lilla förrådet ovan stationen tar slut,kossorna går hela dygnet och äter där men de får max 2 kg/gång och de som mjölkar mest kan få upp till 16 kg/dygn.Mängden kraftfoder/ko beror på mjölkmängd,hull och dräktighet