Arlabloggen

Provmjölkning

provmj 003

provmjölkning

Varje månad så provmjölkas kossorna, ett mjölkprov från varje ko sänds till labb och mängden mjölk/ko sänder vi ett pc-program. Vi får då reda på resultat av kg mjölk, kg energikorrigerad mjölk-ECM, fetthalt, proteinhalt, celltal - ett mått på juverhälsan, hur många kg mjölk som kon mjölkat under året och en del andra resultat också. Provkoppen på bilden samlar upp mjölk under mjölkningen och ett prov tas där och pytsas i en liten burk, 2 prov - kvälls och morgonmjölk.