Arlabloggen

Lastning av sinkofoder

seko sinkor 001

Här lastar Emanuel en fodermix till sinkorna. Dom får gräsensilage och halm som hackas ner till en fin homogen mix.

inne i laggårn 035

Även en del ungdjur äter sinkomix, men dom får också pellets för att växa bra