Arlabloggen

Arlabloggen

131127 Idag kommer mjölkbilen och hämtar mjölken och kör den till mejeriet. Mellan varje mjölktankhämtning hålls mjölken kall i en stor kyltank. På den finns automatisk omrörning så att inte mjölken fryser i botten av tanken där kylaggregatet sitter. När mjölkbilschauffören hämtar mjölken tar denne också prov på mjölken. Mjölkproverna ligger till grund för hur mycket betalt vi får för mjölken. Om du vill läsa mer om det här och Arlas kvalitetsprogram som alla Arlabönder måste följa så kan du klicka här http://www.arla.se/om-arla/miljo-socialt-ansvar/for-kornas-basta/ Eftersom vi har haft provmjölkning idag så kommer mjölkbilschauffören också att ta med sig en låda med mjölkprover så att vi får reda på hur mycket fett, protein och celler det är i mjölken från de enskilda korna. När vi får svaren, om ca 2 dagar, så kan jag justera om foderstaten om det behövs, minska eller öka på något foder. De ska varken var för mycket eller för lite. De är noga med kossorna!