Arlabloggen

Besök från Kina

Vi fick besök av några kineser och en engelsman som ville se mjölkstallet och utfodringsutrustningen på gården, de gillade att kossorna var nyfikna på dem och att komma till en gård i Sverige och träffa mjölkbönder i verkligheten.

delaval-kina 008