Arlabloggen

Tröskning och tredjeskörd ensilage

Jag har lejt in min bror Johan från Skåne till att tröska spannmålen i år. Förra året sålde jag min tröska den var gammal och jag har inga planer på att köpa någon ny för den lilla arealen spannmål som vi tröskar varje år.

Andreas hämtar spannmålslassen och kör hem dom till vår tork.

Här tippas spannmålen för att skruvas in i torkfickorna för torkning. Spannmålen har olika vatttenhalt beroende på mognad och väderlek. Den måste torkas ner till 14% vattenhalt för att kunna lagras i vinter utan att bli möglig. Bildas det mögel kan man inte använda spannmålen för då bildas mögelgifter som till och med kan vara dödliga.

Vi skördar gräset för tredje  och sista gången i år. Det är torrt och fint detta kommer att bli ett bra foder till djuren.

Pierre tippar gräset i plansilon hemma på gården.

Bart packar gräset väl med traktor så att all luft pressas ut. Luften måste bort annars bildas giftigt mögel under lagringsperioden.

Vår flock med semineringskvigor väntar på mat.

Jag kommer med min lastmaskin för att hämta ensilage till semineringskvigorna.

En utav våra högst avkastande kor är i sin. Rosita har producerat över 80.000 liter mjölk under sin livstid. Sin/sinperiod= är den period på ca 2 månader som kon inte mjölkas. Kon sinas ner och förbereds för nästa kalvning och laktation (mjölkningsperiod).