Arlabloggen

Högtryckstvättning

Mjölkstallet behöver saneras ganska ofta,det tar några timmar att tvätta allt,här är det Alex som rengör väggar.golv  och all mjölkutrustning.