Arlabloggen

Gödsling av vallarna

När 1:a skörden av ensilage är avklarad så körs flytgödsel ut på vallarna så att det kommer på näring och att det växer till en ny skörd av gräs som blir kossamat till vintern. Det är mågen som kommer och sprider gödseln med sin lilla spridare.