Arlabloggen

Hur gör kor som väljer själva

Kor som bor i lösdrift och har öppet till bete alla timmar på dygnet utom vid mjölkning väljer kvälls och nattbete eftersom då är det svalt väder och inga flugor som stör.Våra kor föredrar -precis som forskningen visar- att beta och vistas ute på betet på natten, då gör de sina timmar ute som enligt lagen är 6 timmar per dygn.På dagtid går de ut och kollar vädret, är det mulet och duggregn så kan stanna ute men och det är soligt, blåsigt eller ihållande regn går de in.Tidigare när vi hade uppbundet och stängde ut korna från ladugården så gjorde de likadant ,betade vid rätt väder resten av dygnet låg de under träd i hagen,trampade sönder jorden och befann sig väntande utanför ladugården. Nu har de inga träd att gå under så då går de in och vilar i ett rent och bekvämt liggbås. Tyvärr så finns det sådana okunniga människor som inget kan om kors beteenden och skötsel som tror att korna ska synas ute alla dygnets timmar,men det vet rådgivare och tex länsstyrelsens personal så de har inga problem med det.

kvällsbete