Arlabloggen

Besök och kalvning

Från Länstyrelsen i Falun kom Anna på ordinarie besök för tillsyn av

besök och kalvning
besättningen,hon tittade på alla kor och kalvar att de ser ut att må bra och är hela och rena,vi gick även igenom frågeformuläret om tex larm vid kalvavdelning,brandskydd,journalföring mm.Under tiden höll kossan Salros på att kalva,hon fick en fin kvigkalv som heter 390 Salros som var väldigt pigg och alert direkt.Mamma  Salros är en duktig ko att ta hand om sina nyfödda bäbisar.
222 Salros