Arlabloggen

Vallskörden eller hur vi lurar vädrets makter

Nu är vi igång med årets förstaskörd av vall. Det är årets absolut viktigaste dagar. Att lyckas med vallskörden är det helt outstanding viktigaste för vår ekonomi under året. Lyckas vi få bra foder till korna tackar de oss genom att hålla sig friska och ge mycket mjölk. Misslyckas vi-- det vill vi helst inte tänka på. Då blir det magert i kassan, helt enkelt.

Slåtterkross klipper vallen
Vi har ett samarbete med våra grannar. De slår all vall åt oss, med ett ufoliknande jätteekipage. Vi kontrar med att stränglägga allt åt dem. På så vis sparar vi mycket både vad gäller maskininvesteringar och att hålla på och koppla olika redskap för traktorerna. Maskiner är hiskeligt dyra och hade man inte varit tvungen skulle man inte ha några alls.

Ragnar packar och Johan hackar
Vi har hyrt in Johan och hans hackvagn, så vi kör med två stycken vagnar. Det måste gå fort. I synnerhet eftersom vädret är lite ostadigt. Ragnar packar gräset och klövern så att all luft försvinner. Helt luftfritt ska det vara för att bli bra ensilage. Samma princip som i surkål. Det är långa arbetsdagar nu för oss bönder. Det är nästan så att den ena dagen inte hinner sluta förrän nästa börjar. Dygna heter det visst enligt våra barn, att vara vaken hela tiden, och är lite hippt. Det tycker inte jag.

1 Kommentarer

Loryn  •  Dec 18, 2016 21:11
Hey this may be slightly off topic (and by that I mean waaaaaaaaay off topic) but I've noticed the newly rendered google logo for Halloween. It looks pretty cool, but a lot of the detail gets lost due to its size. Could you guys, by any chance, blow it up? I know a lot of people who would like to get a better look at it (plus I think the artist would be stoked that their work is huge for the world to see; ARTISTS ASMnLBSE!).ThaEks guy(s)