Arlabloggen

Mjölkbilen

mjölkbil

Varannan dag kommer mjölkbilen och hämtar mjölken,nu så hade tankbilen fått Arla loggan på sidan och fram på , det är Kevin som kör och hämtar mjölken idag