Arlabloggen

Eustödsrådgivning

Idag kom Sören Pettersson hit.  Han är konsult och jobbar med eustödsrådgivning. Före 29  mars ska alla eustödsansökningar vara inskickade.  Det är viktigt att man som bonde söker alla de stöd man är berättigad till eftersom priset vi får för våra produkter är anpassat efter att bönderna söker stöd. Visssa stöd söks på femåriga avtal. Det gäller att veta att man kommer att kunna uppfylla det man söker stöd för. I annat fall blir man återbetalningsskyldig. Nu är det ju så att vi mjölkbönder inte klarar oss på enbart stöd, det är ganska liten procent av de totala intäkterna på gården. Vi ekomjölkbönder i Arla har på nytt fått vårt mjölkpris sänkt på kort tid. Det är lite tråkigt för oss som producerar ekomjölk i Arla för tillfället.

Snön tinar undan i vårsolen, våren är på väg, sakta men säkert!