Arlabloggen

Kvigkalvarna flyttar till lösdriften.

När kvigkalvarna är ca 12 veckor så flyttas de till avdelningen för yngre kalvar i lösdriften, de får promend-skutta dit i kalvgrimma,det är bra att lära dem att gå i grimma och följa med framåt , det har vi nytta av många gånger vid förflyttningar och annan hantering av djuren.