Arlabloggen

Jakt och plöjning-Mjölk och Moder jord.

De senaste dagarna har det varit mycket att göra. Plöjningen är inte klar och varje dag har det hänt något nytt som hindrat oss från att bli klara. I år har varit ett besvärligt år. De flesta åkerarbeten har blivit sönderhackade av ihärdiga regnperioder. Igår var marken snötäckt, det var spårsnö. Det passade bra, för vi skulle jaga.

jaktfika

Alla jägare utom två, som var tvungna att hinna åka till Stockholm och ploga snö, kom in och fikade efter jakten. Den blev lyckad. Fyra vildsvin och en dovhjort blev det. Den allra minsta lilla jägaren som satt på pass med pappa ute i skogen fick se många olika vilda djur springa förbi, både grisar, rådjur, harar och vildsvin. Det var nog spännande att sitta blickstilla och vänta. Idag är det kallt så att marken håller när vi ska plöja det sista.  Calle satt och fikade i skogsbrynet och såg glad ut när jag kom dit.

plogtiltorsnötäckta

Åh så vackert det var med all blå snö och den uppvända joden. Jag fick en stark upplevelse av den kraft som bor i Moder jord, den vi ska förvalta. Med vördnad iakttog jag de slöjor som dansade  över plogtiltorna och tänkte på de tusentals år som bönder brukat jorden. I flera tusen år har människor också haft mjölkkor och brukat jorden för att ge henne foder så att hon har ger oss ännu finare mat tillbaka. Samma känsla av att vara ett med ett sammanhang har nog funnits sedan stenåldern. Fast det så klart, då ägnade de sig nog inte åt några djupare funderingar, då gällde det bara att överleva. Nu har vi moderna maskiner, men naturen och mjölken är densamma och  sådana här ögonblick förgyller verkligen en måndagmorgon!