Arlabloggen

Utbildning

Kretsråden från Arla Nord åkte på några dagars utbildning i Danmark där  flera gårdsbesök men även

 mejeribesök ingick,intressanta dagar och trevligt att lyssna på danska lantmän och Arla anställda.