Arlabloggen

Skörd

Nu är höstarbetena i full gång. Tröskningen fortsätter. Idag tröskar vi korn, det gäller att skörda den snabbt av flera skäl. Dels är den mogen och bör inte stå kvar på åkern, men vildsvinen är också ett stort problem i vårt område, de gör enorma skador, på en bit där vi odlar korn har vi förlorat  ca 30 000 i uppäten skörd. Grannen hade 100 stora vildssvin i sin raps…….inte kul! Nej, de är ett mycket stort problem för oss mjölkbönder i förstörda vallinsådder och maskinskador mm.  Men nog om det nu…vi jagar dem om nätterna…

Idag skötte jag korna, Calle tröskade och Tobbe växlade mellan att hämta spannmålslass på åkern och tippa dem i torken och att hämta foderhalm från de tröskade åkrarna  och blåsa upp den på höskullen. Det är bra för kornas magar att kunna ta en tugga halm då och då som komplement till det näringsrika ensilaget. Sedan ska vi förstås ta reda på ströhalm också men det får bli lite senare, det viktigaste först…..