Arlabloggen

Fredag

Oleg ska mjölka kossorna. Han gör rent deras liggsängar från gödsel med en skrapa och raffsar på nytt spån.

Matilda gör rent i boxarna med nykalvade kor.

Veterinär Caroline fick titta till en skada som har svårt att läka på en utav våra kossor.

Joakim Kornfors plastar in 90 rundbalar som jag pressat med min rundbalspress idag. Balarna måste snabbt plastas in för att inte luft ska tränga in och göra att balarna börjar mögla.

Efter att balen snurrat några varv i maskinen och fått rätt antal lager plast på sig, tippas dem av på fältet. Jag får komma och samla ihop dem senare med min lastmaskin.