Arlabloggen

Kvigor inför kalvning

Här har jag tippat en skopa foder. Ensilage blandat med hp-massa. Det är ca 10 st dräktiga kvigor som ska kalva inom en månad. Dom går på en mycket torr betesmark utan vattenpölar för att undvika att dom får i sig onyttiga saker. Kvigorna kommer springande när det rasslar lite i foderhäcken. Muuuuuuuuuuuuuuuumssss, säger dom