Arlabloggen

Mumsigt gräs

En flock ungdjur har fått nytt bete. Efter regnet som kom har gräset vuxit.

Korna vilar i kvällssolen. Det är ingen risk för hastighetsöverträdelse.