Arlabloggen

Majsen tittar upp !

Nu har majsen börjat titta upp. På väg mot 1,5 bladsstadiet står den späd och ljusgrön i långa rader.

Spannmålen har också kommit upp. Jag håller på med bekämpning av "fritflugan " som kan ställa till med rejäla skador i fälten.

Sprutan är luftassisterad vilket innebär att man får en säker placering av sprutdimman med hjälp av stora fläktar och munstycken.

Jag och Elvira har vältat några nysådda spannmålsfält.

Jag plockar stenen och Elvira sköter kameran.