Arlabloggen

Nu drar vårbruket igång!

Idag började vi att sprida ut kogödsel på vallarna. Calle lyfter av locket på gödseltunnan fär att backa till den till brunnen och börja pumpa över gödseln. Gödseln ger bra näring till växterna . På en hel vinter blir det väldigt mycket gödsel i bassängerna från korna som är utmärkt gödningtill växterna. Utan gödsel skulle ett ekojordbruk knappt få någon skörd alls. Vi sprider bara gödsel på de vallar vi ska ta hö på eller göra rundbalensilage på. Att sprida på de vallar vi ska skörda ensilage som ska ligga i tornet vore inte så bra, risken för att få sporer i ensilagetornet är för hög. Våren kommer med stormsteg och antagligen börjar vi harva redan imorgon och då kommer vi också att sprida ut gödsel på de åkrar som ska vårsås. Först en harvning så det inte blir så hoppigt efter höstplöjningen och sedan flytgödelspridning(och då har vi räknat ut hur mycket näring som är lagom för de olika grödorna och åkrarna)och direkt därefter kommer en harvning till som förutom att bruka ner gödseln också gör jorden lagom söndersmulad och gör såbotten jämn så att fröna gror på rätt djup....... Men oftast behöver man köra några fler rundor med harven på vissa ställen och ibland på hela åkern.... det gäller att vara noga......om det ska bli någon skörd. Just som Calle skulle börja fylla tunnan med flytgödsel så blev det strömavbrott och halva gården slocknade. Men elektrikern kom och fixade det så vi kunde fortsätta. Puh! Alla bönder måste hållal hålla högt tempo så här års!