Arlabloggen

Greppa näringen och gösen...

Idag har vi besök av  Sören, han är konsult inom miljö och eu-lagstiftning. Vi är med i något som kallas Greppa Näringen. Det är vi bl.a för att få så litet läckage av växtnäringsämnen som möjligt. Idag hjälper han oss att räkna ut balansen på kväve fosfor och kalium på gården.  Sören har ett dataprogram som gör det lite lättare att räkna.  Vi uppskattar all tillförd näring till åkern, dvs både tillförd kogödsel och ned multnande växter beroende på växtföljd och drar ifrån all bortförd näring i form av skörd, halmskörd, mjölk, sålda kalvar och kor.  Det känns bra att vara med i greppa näringen eftersom vi vill arbeta för ett jordbruk i balans. När Sören åkt hade vi någon timme över innan vi skulle gå och ta hand om korna igen. Då tog vi upp gösnätet, vi la i det igår kväll när den sista isen ännu låg kvar längre upp i sundet.

Det var lite nervöst  när vi kom dit tidigt i morse och flötet låg mitt  iissörjan, det den var för tjock att hacka hål på så vi fick lov att vänta, men nu gick det bra. Vi fick några fina gösar så ikväll när vi är klara i ladugården ska Calle laga gös, det är han specialist på!