Arlabloggen

Snart slut i tornet

Nu börjar vi fodra rundbalsensilage till korna.  Ensilaget i tornsilon är nu snart slut och för att kornas magar ska vänja sig långsamt blandar vi i lite mer rundbalsensilage för var dag. Jag gillar inte så mycket att fodra rundbalsensilage för det är mycket jobbigare än att fodra ensilage från tornet. Tornensilaget kommer smidigt in i i ladugården via en automatisk uttagare och fodret är så finhackat att korna äter upp varje del av växterna. De kan inte sortera bort grova stjälkar eller mindre goda blad. Rundbalshanteringen kräver också att vi använder traktorn varje gång en ny bal ska hämtas vilket också är lite tidsödande jämfört med det andra. Vi öppnade det nya fodret och väntar med spänning på hur det ska gå med mjölkmängden. De sista dagarna har korna mjölkat så bra så att tanken runnit över. Ett rätt roligt men inte speciellt lönsamt bekymmer, men det kommer nog inte att vara så länge för jag ska snart sinlägga några kor till. Jag har gett bort mjölk till min granne så hon ska göra Vinterhällaost av den. Det är inte säkert att det nya fodret är lika aptitligt. När man producerar ekomjölk är man starkt beroende av ett mycket smakligt grovfoder för att korna ska vilja äta så stora mängder att man kan hålla nere kraftfoderandelen under de nivåer som gäller för ekomjölk. Det är svårt men utmanande och intressant att försöka få korna att äta så mycket grovfoder som möjligt. Våra kor är rätt bra på det förutsatt att vi pysslar och pysslar med dem och bara serverar fodret på nysopade foderbord och i lagom portioner.