Arlabloggen

Vinter och exteriörbedömning

Vintern är på visit igen...

nu längtar man efter våren.

Birger Johnsson från Freja husdjur är hos oss och bedömer kor. Birger synar kossans kropp, juver och ben. Informationen läggs in i en handdator och kossans exteriör poängsätts.

Det är 20-talet delegenskaper som ska beskrivas i handdatorn ex hur långa spenarna är, bakjuvrets bredd och höjd, benens vinklar från sidan och bakifrån m.m.

Det gäller att se kon från olika håll. Greta är riktigt snygg tycker Birger och ger henne lite mer poäng idag, än vad hon har fått vid en tidigare bedömning.