Arlabloggen

Flisning, gödselkörning och bandfoderfördelare

Idag börjar min morgon med att utfodra ungdjuren. Kalvar från 10 veckors ålder och upp till dräktiga kvigor utfodras med bandfoderfördelare. Djurens blickar riktas mot taket där foderfördelaren hoppar igång.

Fodret doseras ut på ett gummiband där en avskrapare arbetar fram och tillbaka. Fodret skjuts åt sidan och landar på foderbordet där djurens mular väntar på ett smaskigt foder.

Pierre kör ut gödsel på åkrarna. Det har varit några minusgrader i natt och därför bär det fint på fälten. Just nu står ekipaget still för en nog så viktig middagsrast. Solen strålaroch har börjat värma skönt på dagarna.

För tillfället har vi en flisare på gården. Dom flisar upp träd och ris som är avverkat i betesmarker och fältkanter. Fliset körs till värmeverket i Växjö. Flisaren har en grym kapacitet. Lastbilen som kör kontainrar har svårt att hänga med.

Nu är denna högen snart slut, men det ligger fler och väntar. Flisaren har kört mer än 1000 m3 bara på några dagar.

Fliset är torrt. Det har legat i högar och torkat i ca 11 månader efter att det huggts. Det är viktigt att fliset håller rätt torrsubstanshalt för att maximal energi ska kunna utvinnas.