Arlabloggen

Ensilageutfodring

Varje dag äter korna ca 11-15 kg ts ensilage var. Det är den vikt som blir om man räknar bort allt vatten. Med jämna mellanrum tar vi nya torrsustansprov på ensilaget. Det brukar hålla ca 40-50 % ts. Den vikt man måste utfodra till korna varierar med hur blött ensilaget är. När vi skördar kan de olika bitarna ha torkat lite olika beroende på väder och hur länge det har legat. Just nu märker jag att det återigen har blivit lite blötare så när jag går hem ska jag ta med lite ensilage som jag ska torka i mikron och sedan räkna ut ts-halten så att korna får rätt mängd foder. Ensilaget doftar gott och smakar tydligen smaskens för korna är som tokiga i det. Vi brukar oftast få bättre näringsvärden i förstaskördsensilaget och eftersom det är först på våren som vi kommer ner till det i tornsilon så brukar korna mjölka som bäst efter jul. Det är också roligast att snickra ihop foderstaterna när man har riktigt fint ensilage att räkna med. Men rivarvagnen var inte riktigt med på noterna idag.  Vi måste nog monterna bort tvärelevatorn för ett lager skramlar illa. Det sliter på grejorna att mata ut tonvis med gräs varje dag. Nåja, först ska jag fodra färdigt och fylla vagnen igen så får vi väl köra utan tvärelevator tills att lagren är bytta.