Arlabloggen

Köttraskorsningar

Här ligger två simmental korsningar i ny fräsch halm. I sommar ska dom hålla landskapet öppet i våra naturbetesmarker.

Simmental är en köttras som vi använder på mjölkkor vi inte vill ha avkommor i mjölkproduktionen. Simmentaldjur är lugna och har bra tillväxt.

Om man korsar mjölkkorasen Holstein som är svart/vit i färgen kan korsningskalven med Simmental bli grå/vit.