Arlabloggen

Rengöring i amman

Minst en gång i veckan rengör vi napparna i boxarna med kalvar. Kalvarna har tillgång till mjölk dygnet runt och napparna slits och behöver även bytas ut.

Kalvarna är nyfikna och vill undersöka allt.

Kalvarna smakar och biter på allt, precis som småbarn.

De drar i kläderna.

Det är bra att kalvarna är tama och nyfikna. Det blir lättare att hantera dem när de blir kor.

Vi har 6 stora boxar till kalvarna och i varje box sitter 3 nappar.