Arlabloggen

Mitten av vintersäsongen

Tobbe lastar gödsel i en tippvagn
Nu har snart halva stallperioden gått. När ungdjuren kom in i höstas lade vi in tjockt med halm i deras boxar. När de är hungriga går de ut på cementgången framför foderbordet och ställer sig och äter. Gången rengörs med en automatisk utgödsling men i boxarna strör vi varje dag tjockt med ny halm ovanpå den gamla. Ströbäddarna sjunker visserligen ihop lite när gödseln längre ner i bädden brinner ihop men eftersom vi stör mycket växer de ändå långsamt på höjden. Ytan är hela tiden torr och mjuk att sova på. Men nu måste vi ta ut alltihop och börja om från början igen för bäddarna har blivit så höga att djuren drar ner halm på cementgången. Medan vi tömmer boxarna är djuren instängda på gången och har ingenstans att sova. Det rök om den varma bädden. Tobbe blev lite trött i gasfoten av att göra samma sak hela dagen, sa han………men tänkte på kalvarna…. Och att det skulle bli skönt när det blev klart. När vi rullade ut ny halm i boxarna igen blev djuren busiga och skuttade runt så att halmen yrde……