Arlabloggen

Vispa skit med propelleromröraren

Idag hade vi tänkt köra ut djupströbäddarna från kvigorna, men eftersom det var plusgrader och töväder ändrade vi våra planer. Snötäcket på gödselbasssängen hade sjunkit ihop så mycket att vi kunde trycka ner propelleromröraren genom halmtäcket och röra upp bassängen, dvs blanda ner halmntäcket så att gödseln blir homogen och går att pumpa.   Konstigt att det inte var mer fruset i ytan när det varit så kallt, men snötäcket har väl varit så luftigt och tjockt att det isolerat bra. Nu kan vi pumpa över en del av gödseln till den andra bassängen så att vi får plats med gödseln från ladugården i den här bassängen ända tills det blir tillåtet att sprida ut den på åkrarna i vår. Enligt miljöreglerna får man inte sprida gödsel på tjälad eller snöklädd mark och inte förrän 28 februari  i våra trakter. Calle vispade och ropade något, men ingen hörde direkt vad han sa eftersom motorn vrålade så högt...men med lite teckenspråk fattade jag vinken..( sätt på lite fika=bråttom,  hungrig)...Själv programmerade jag datavagnen, gav 416 en kalkstav, kollade brunsterna på kvigorna och  försökte kliva på sandfläckarna på gårdsplanen för att inte slå ihjäl mig på de hala fläckarna på min väg mellan att ta in hästarna och koka kaffe  före mjölkningen. Inte värt att man ramlar för sjuk har ingen bonde tid att vara! Vi har beställt mer sand.........