Arlabloggen

Tröskning igen

Efter 10-dagars regnperiod är vi igång med tröskningen igen. Vi hade ca 4 ha kvar att tröska när regnet kom. Nu är det surt i marken och spannmålen behöver en ordentlig genomtorkning i spannmålstorken för att kunna lagras.

Vårvetet har en vattenhalt  på ca 24%. Det är blött men jag känner att jag inte har något val. Jag måste skörda av för att kunna avsluta tröskningen och ställa in maskinerna för detta moment. Nu kommer en period med höstsådd och gödselkörning.

Vi kör på och försöker att avsluta innan kvällen. Det blir snabbt kvällsfukt och särskilt när det är insått med vallgräs i spannmålen kommer fukten tidigt.