Arlabloggen

Högtryckstvättning

När vädret är regningt passar det bra att tvätta i stallarna. Pernilla tvättar i mjölkgropen där korna mjölkas 3 gånger per dygn. Mjölkrester har en förmåga att klibba fast och bilda beläggningar som är hala och ohygieniska.

Valentin tvättar i ungdjursstallet. Ungdjuren kommer att stallas in under oktober månad och då är det svårt att tvätta, så det måste vara gjort innan.

Det är ett smutsigt och blött jobb. Efter tvättningen väntar målning och reparation av inredningen. Det är alltid lite småfix innan en ny stallperiod.