Arlabloggen

Besiktning av kalv

Avelsrådgivare Birger Johnsson från Freja husdjur är hos oss för att besiktiga en eventuell ny avelskalv. Han kontrollerar att könsorgan verkar normala och att kalven är utan exteriöra svagheter.

Hår och blodprov tas och skickas in för analys av bl.a genetiska defekter. Birger har även bedömt mamman till kalven. Kalvens mamma heter Charlotta och utmärker sig i vår besättning med hennes produktionsegenskaper och utmärkta exteriör. Dessutom har Charlotta en ovanlig härstamning, samt att hennes kalv är efter en så kallad tjurfaderparning där pappan ger mycket bra avkommor. Det tar några månader innan vi får svar på om kalven duger till att bli avelstjur. Om han blir godkänd köps han in och levereras vid ca 6 månaders ålder.