Arlabloggen

Gödsling avslutad

Nu har vi avslutat gödselkörning på vallarna till den tredje grässkörden. Från att ha varit extremt torrt blev det ganska blött, särskilt runt  den nybyggda satelit-brunnen. Fördelen med regn under körningen är att det blir minimal kväve-avdunstning och gödseln blir ordentligt nedtvättad i gräset

Även konstgödningen till tredje skörden är avslutad. Gräsvallarna ser bra ut.

Det är gott om röd- och vitklöver i år.