Arlabloggen

Fåglar

Denna lilla fågel hör sommaren till. Ladusvalan kommer i maj och bygger gärna sitt bo i laggårn där det finns gott om flugor.

Boet byggs av lera och nu ses små hungriga gula näbbar titta fram vid minsta rörelse framför boet.

De här fåglarna är inte välkomna på gården. De är riktiga plågoandar, luftens råttor. Tusentals individer flockar sig på taken, i gödselbrunnarna och i kornas foder. De skränar och förorenar överallt. Kajorna skjuter jag på varje dag och försöker hålla stammen nere så gått det går, men de är många. De kommer inte in i laggårn för vi håller dörrarna stängda och dessutom har vi skyddsnät framför andra ingångar.