Arlabloggen

Paus i sommarbetet

Kvigflyttning
Vi tar hem en flock med kvigor som ska semineras. Kvigorna går i olika hagar efter hur gamla de är. När de har blivit femton månader är det dags att seminera dem på nästa brunst. Då blir de mjölkkor vid två års ålder. De här tjejerna ska flytta hem bakom ladugården för att vi ska kunna ha noggrann uppsikt på dem. När de sedan är seminerade kommer de ut på naturbetesmarkerna igen. Matilda är med och hjälper Göran och mig. Det är helt otroligt vilken fin kontakt hon har med djuren, så liten hon är. Flickornas favorit och Görans ögonsten Fixa jobbade också bra.
Fixa vallar