Arlabloggen

Kogödsel på återväxten

När grässkörden  är avslutad gödslas fälten med kogödsel. Gräsvallarna behöver kväve, fosfor och kalium plus en del mikronäringsämnen för att växa bra igen. I behållaren på bilden lagras kogödsel.

Här har jag doppat ner kranarmen på gödseltunnan för att suga upp gödsel till tankvagnen. Det tar bar 3-4 minuter att fylla 15 000 liter.

Gödseln har en fin konsistens och sprids jämt ut på fältet. Gödseln är en fantastisk resurs som skall utnyttjas väl för grödorna på gården. Vi har tur att det regnar när vi kör. Det reducerar lukten och binder kvävet bättre i grösvallen.

Man ser att det nya gräset växer snabbt efter skörden. Vi har inta många dagar på oss att köra ut gödseln innan det inte går att sprida längre.