Arlabloggen

Ogräs i majsfälten !

Sista veckans regniga väder har gjort att ogräsen i majsfälten tittat upp. Miljoner små ogräs väntar på att vinna över majsens uppkomst. Majsen är en mycket känslig gröda i början, men blir sedan en enormt stark gröda som kan växa en decimeter om dagen om man sköter den rätt.

Ogrässprutan kopplas till den minsta traktorn för att inte skada majsraderna. Vädret är vindstilla och marken är fuktig och detta ger optimala bekämpningsförutsättningar.

Majsplantan i mitten av bilden syns knappt. Det gäller att den blir fri från ogräskamrater annars har den ingen möjlighet att konkurrera och bli livskraftig. Majsen ska bli ett bra grovfoder till kossorna med mycket stärkelse innehåll.