Arlabloggen

Reparation av gödseltunna

Efter en lyckad vallskörd fick vi andra bekymmer. Ett hjullager haveri på gödseltunnan gjorde att vi blev stillastående. Lagret i navet gav upp efter många års snurrande. Axeln blev skadad och måste bytas. Även lagrena måste bytas. Eftersom gräset växer mycket snabbt vid tidig vallskörd har vi inte många dagar på oss att köra ut all gödsel på gräsvallarna. Jag tog hjälp av min duktiga smed Ingvar Andersson. Med många års yrkesskicklighet bakom sig skar han loss den gamla axeln och satte dit den nya med stor precision.