Arlabloggen

Kalvsläpp

På våren släpps nästan dagligen några djur ut för att beta i våra  betesmarker. Om djuren släpps ut för första gången gäller det att vara försiktig, annars kan de bli livrädda och rymma till skogs. Det kan bli svårt att få fatt i dem igen om de har drabbats av stress. Därför har vi en hage med höga och väl synliga staket där kalvarna får gå ett dygn och bekanta sig med utemiljön innan de körs vidare till det riktiga betet. De finner trygghet i att ligga och vila tätt intill varandra.

När de väl har bekantat sig och lugnat ner sig körs dem vidare med vår djurtransport Kosnabben. Idag släppte vi 30 kalvar på bete.