Arlabloggen

Klövverkning

Idag är klövverkare Johan Håkkansson hos oss och verkar klövarna. Det innebär att han putsar kornas fötter. Vi verkar klövar vid ett tillfälle varje månad och hinner med ca 40 kor. Korna är individer och vissa kor behöver verkas 4 gånger per år, medans andra endast behöver en verkning. Det är djurögat som får avgöra och se ut vilka kor som ska vara med vid varje verkningstillfälle. Misslyckas man med att hålla fötterna fina på kon så blir hon lätt nedsatt och drabbas lättare av klövsjukdomar.

Källunda och Bjuty står och väntar på sin tur.

Oleg har föst in Fanny i väntfållan. Efter väntfållan föses kon in i verkstolen där Anna-Karin binder fötterna så att Johan enkelt kan verka, ty kossor är inte dresserade att hålla upp sina fötter själva utan gör motstånd.