Arlabloggen

Paus

Man måste stanna upp ibland för en stunds eftertanke...det gäller både folk och fä.