Arlabloggen

Mixning av kogödsel !

Idag har jag blandat gödsel i en av flytgödselbrunnarna.  Eftersom vi håller på med spridning av flytgödsel på åkrarna är det viktigt att gödseln är homogen och av jämn kvalitet. Dels för att det ska bli ett bra resultat av gödslingen i fält och dels för att man inte ska få mycket tjock gödsel kvar i brunnen. Det bildas alltid ett sk svämmtäcke i brunnen när gödseln får ligga orörd länge. Detta täcke vispas upp nu.

Gödselblandaren liknar en stor båtpropeller. Den vispar effektivt i den gyllenbruna gödseln. Valmettraktorn som driver vispen får arbeta på ordentligt när svämmtäcke-bitarna sugs ner i virveln.

Flytgödseln är guld värd, dels som näring för grödorna men man kan även tillverka drivmedel till fordon av gasen från gödseln som bildas vid rötning i en biogasanläggning.

'

Elvira tycker det är spännande att titta på när vispen blandar gödseln, men efter ett långt arbetspass hos kalvarna i ladugården vill man gärna hem och äta kvällsmat.