Arlabloggen

Inkoppling av foderskruv !

På morgonen kom Mattias och Rikard från Alvesta el för att koppla in en foderskruv. Foderskruven ska transportera krossad spannmål från en ficka till en foderblandare. Foderblandaren förser alla rekryteringsdjuren med mat.

Foderblandaren kommer styra skruven efter ett recept som är inprogrammerat i foderdatorn.

Här ser man skruven sticka fram och plaströret går ner till blandaren. Jag hoppas att detta ska spara några minuter varje dag eftersom tid är en bristvara.