Arlabloggen

Vårbruk !

Här vältar Hampus gräsvallarna. Man vältar vallen för att trycka till ojämnheter som hjulspår, mullvadshögar, vildsvinsbök, mm. Gräsvallen blänker grant i olika färger när välten har rullat åt olika håll på vallen. Vi märket även ut sten vid detta moment för att dom ska gå och  hitta i sommar när vi slår gräset.

Jag har även plöjt i dag. Perfekt fuktighet i marken för plöjning. Plöjningsarbetet är mycket viktigt för att få en bra gröda. Plöjningsytan skall vara jämn, växtrester skall vändas ner ordentligt och det ska se snyggt ut !