Arlabloggen

Grävning av satelitbrunn !

Efter flera överläggningar har vi på Dansjö beslutat att vi ska bygga en satelitgödselbrunn för att kunna lagra mer flytgödsel. Den gamla trotjänaren H12:an har fått en snabb service och översyn. Trailern är på väg.

Satelitbrunnen ska placeras mitt i ett område där vi brukar mycket åkermark. Fördelen med att placera en brunn på detta viset gör att man kan transportera gödsel i lågsässong så att den finns på plats i högsässong. Transportkörning på väg tar tid och kostar pengar. Spridningstidpunkten för flytgödsel på vall är mycket tidsbegränsad. Driver en gård intensiv vallodling och slår gräsvallen tidigt kommer återväxten väldigt snabbt och det gäller att få ut gödseln direkt efter grässkörden.

Nu har jag och Harald Andersson börjat gräva bort matjorden. Den är vi rädda om. Denna åkern består av mellanlera. Leran är bra att odla i men det är lätt att man får packningsskador om man kör när marken är för blöt.

 

Det går mycket bra och till sen eftermiddag är all grovgrävning färdig. I morgon ska ytan finjämnas med hjälp av ett laserinstrument och sedan ska det fyllas upp med makadam.

Att beskåda Harald när han hanterar sin grävmaskin är näst intill konstnärligt. Makalös precision, inte en onödig rörelse och inte heller ett endaste ryck.

Nu har jag ställt maskinen för dagen. Barnen ska hämtas och djuren ska fodras.