Arlabloggen

Brobygge !

Här bygger vi en bro över den sk "djupabäcken". Den gamla bron rasade för några år sedan och nu är det dags att anlägga en ny bro. Bron måste hålla för tunga gödsel- och grästransporter. Vikterna kan uppgå till 35 ton.

Järnbalkarna kapas till efter det gamla brofundamentet som är byggt på tidigt 1900-tal. När balkarna förankrats och strävats skall ett betongblock som väger 6,5 ton läggas på som körbana.

Här har vi släpat fram blocket med hjälp av 2 lastmaskiner och fyllt upp med bergkross på bägge sidor.

Nu är bron körklar och vi har premiärkört den med gårdsbilen. Så fort snötäcket försvinner på åkrarna kan gödseltunnan börja rulla för att transportera ut flytgödsel till grödorna. Tack vare denna bron sparas långa körsträckor. Istället för att köra runt korsar vi ån.