Arlabloggen

Seminering av kviga.

Här semineras en kviga i ungdjursstallet. Hon är brunstig idag. Det visar hon genom att rida på sina kvigkompisar i boxen. Anna-karin har förberett sin pistolet med en lämplig tjur som ska ge en bra kalv, helst en kvigkalv som kan bli mjölkko i framtiden. Om hon blir dräktig med kalv kommer hon att kalva in om 9 mån och 10 dagar. Jag är endast svanshållare vid seminering, det är Anna-karin som utför precisionsarbetet.