Arlabloggen

Kornas stamtavla

Alla korna på Dansjö har stamtavla vi kallar det för kokort. Där står information om hennse individnummer, födelsedag, ras, släktnamn, far, morfar, mor, mormor och mormorfar. Dessutom kan vi själva göra anteckningar om semineringar , kalvningar, sjukdomar eller andra upplysningar som behöver dokumenteras.

Varje djur har ett eget kort och med ca 550 djur totalt på gården, så fyller det  4 tjocka pärmar i bokhyllan. De är ordnade efter ett visst system för att lätt kunna slå upp och hitta en individ.

Vi har även tillgång att via datorn gå in i kodatabasen och få helt dagsfärsk information om djuren. Det är mycket användbart när vi ska bestämma vilken tjur som ska användas vid seminering, om det är ett speciellt avelsdjur. Här står mycket om värdet på härstamningen (härstamningsindex).

Vi kan även följa moderns härstamning och ännu längre tillbaka.

Här kan vi också få produktionsresultaten från i år och hela kons livstid.

Alla kons kalvningar och eventuella sjukdomar. Allt finns väl dokumenterat genom att vi är med i kokontroll, seminbokföringen och provmjölkar en gång i månaden. Alla veterinärbehandlingar som görs rappotreras av veterinären och bokförs i kokontrollen.